Pracovní doba řidiče. Evidence pracovní doby řidiče. Tachografy, kotoučky. Odečet z karet řidičů a digitálních tachografů. Kontrolní sestava.

Pobierz demo

Stáhněte si demoverzi programu

Aktualizace

Aktualizace programu Tachospeed

Před aktualizací programu Tachospeed si přečtěte tyto informace:

Důležité!
Před každou aktualizací doporučujeme vytvoření záložní kopie databáze, protože po aktualizaci není možný návrat do předchozí verze programu.
Program je nutno aktualizovat do nejnovější dostupné verze. Není třeba instalovat aktualizace postupně.
Před aktualizací programu do verze 2.35 nebo vyšší je nutno nainstalovat aktualizaci 2.34, pokud nebyla již nainstalována.
Všechny nové aktualizace spolupracují s verzí 2.00 a vyššími. Neinstalujte, prosím, tyto aktualizace na verzi 1.99 a nižší.

Tachospeed 3.09 (24.01.2022)

Seznam změn:

 1. Zavedli jsme nový modul pro import digitálních souborů – od verze 3.06 probíhá import digitálních souborů ve dvou fázích. V první fázi se analyzují soubory a ověřuje se jejich struktura a digitální podpisy. Ve druhé fázi jsou data importována a uložena do databáze programu.
  Hlavní výhody nového importního modulu

  1. a. urychlení importu velkého počtu souborů;
  2. b. zapamatování vynechaných vozidel při následném importu souboru stejného řidiče;
  3. c. všechny důležité informace jsou viditelné v jednom okně;
  4. d. jasný přehled o přestupcích řidiče a možných manipulacích s vozidlem.
 2. Zavedli jsme nový editor aktivit.
  1. Nový editor aktivit byl vytvořen jako denní zobrazení kalendáře;
  2. Uživatel má možnost vložit činnosti za dny, kdy nebyly zaznamenány aktivity a přestávky z jiných zdrojů, nebo za neznámá období;
  3. Zadávání dat bylo ve srovnání se starým editorem aktivit optimalizováno. V novém editoru zadáváte údaje pomocí tlačítka „Tab“ a číselných kláves;
  4. Uživatel má možnost zkopírovat činnosti zadané pro jeden den a doplnit je pro větší časový rozsah, včetně možnosti vynechat například dny volna nebo dny, kdy už byly aktivity zaznamenány;
 3. Změnili jsme zobrazení kalendáře – funkční šipky jsme přizpůsobili vybranému zobrazení. V případě zobrazení roku může uživatel změnit náhled o jeden rok nebo na začátek či konec údajů. Analogicky jsme zobrazení použili I pro ostatní náhledy kalendáře;
 4. Optimalizovali jsme zobrazení bodů GNSS v mapové sestavě;
 5. V denním zobrazení kalendáře jsme zavedli podbarvení aktivit v závislosti na aktivitě a zdroji dat;
 6. Obnovili jsme uvádění zkratek zemí v sestavách;
 7. Přepracovali jsme sestavu mapy pro záporné hodnoty souřadnic;
 8. Optimalizovali jsme verzi Multi pro generování souhrnných sestav;
 9. Konflikty dat – provedli jsme změny ve vyhledávání a vizualizaci konfliktů dat při zápisu do databáze. Pokud uživatel sloučí data ovladače, která program označil jako konfliktní, při dalším importu nebude opět indikován konflikt dat a nebude vytvořen ovladač s *;
 10. Informace o dokončení importu souborů – do importu jsme přidali zprávu, že import digitálních souborů byl dokončen;
 11. Do modulu importu jsme přidali podporu pro ruské digitální soubory z karet řidičů;
 12. Databáze – zahájili jsme práci na změně databázové komponenty a aktualizaci databáze na nejnovější verzi;Tachospeed update 2.93.1 HOTFIX (08.08.2019 r.)

Changes:

 • Digital signature verification has been improved;
 • The method of verification of activity ranges in digital files has been changed;
 • Optimization of selector-error recognition has been implemented;
 • Database integrity checking tool has been restored.

Tachospeed update 2.93 (23.07.2019 r.)

Nové funkcionality:

 • Podpora inteligentních tachografů – odečet a analýza souborů z inteligentních tachografů druhé generace a ověřování dat z nových certifikátů;
 • Nový graf rychlosti
 • Modul manipulace a přestupků – modul umožňující ověření potenciální manipulace a přestupků bezprostředně po importu digitálního souboru:
  • pro data z kater řidičů – analýza přestupku v rozsahu 29 dnů zpětně je k dispozici ihned po importu souboru. Možnost vytvořit kontrolní sestavu je přímo z okna souhrnných informací o importu dat.
  • pro data z tachografu – rozsáhlý výčet možných manipulací k dispozici ihned po importu souboru. Možnost generovat sestavu a ihned ověřit označenou manipulaci.
 • Nová funkce kontrolující viditelnost okna během importu souborů – umožňuje vypnout viditelnost všech oken editoru a oken pro import digitálního souboru.
 • Sestava posouzení rizika – možnost ověřit množství přestupků a tím vyhodnotit pravděpodobnost kontroly ve firmě;
 • Nová sestava „Sestava provedených kontrol“ – umožňuje obdržet informaci o kontrolách provedených za určité období;
 • Nová sestava „Tabulková sestava logování karet (BETA)“ – umožňuje ověření logování jakékoli karty za určité období (včetně inteligentních tachografů)

Aktualizace Tachospeed 2.86.1 (04.09.2018 r.)

New functionalities:

 • Rozšíření funkcí Editoru řidičů;
 • Přidána připomínka brzkého vypršení platnosti pracovní smlouvy;
 • Nové systémové nastavení program (jedno okno pro nastení všech modulů programu):
  • Možnost použít několik nastavení pro jednu databázi;
  • Možnost exportovat šablonu nastavení do souboru XML;
  • Možnost importovat šablonbu nastavení ze souboru XML;
  • Sjednocení nastavení sestav;
  • Přidání možnosti obnovení základního nastavení pouze pro vybraný náhled;
 • Změny základního nastavení pro Certifikát 561;
 • Rozšíření sestavy kalibrace tachografu o data ze senzoru pohybu;
 • Vylepšení funkcí modulu připomínek;
 • Rozšíření funkcí Rozšířeného kontrolního modulu o zobrazení zkratek názvů zemí;
 • Rozšíření funkcí editoru firem;
 • Vyvinutí mechanismu možnosti přidání firmy během importu souboru z tachografu;
 • Vytvoření souboru info.xml, který obsahuje Informace o verzi software;
 • Změny v ruské kontrolní sestavě v souvislosti s novelizací nařízení č.15;
 • Změny v srbské týdenní sestavě.

Aktualizace Tachospeed 2.82 (20.11.2017 r.)

Aktualizace Tachospeed 2.80 (28.09.2017 r.)

Aktualizace Tachospeed 2.79 (31.08.2017 r.)

Nová funkce:

 • Zavedení dotazu před ukončením programu

Analogový modul:

Starý analogový modul

 • Vylepšení viditelnosti v sestavách, přidány komentáře během prohlížení grafů.

Jiná zlepšení

 • Zavedení nové komponenty ve stromové struktuře sestav

Aktualizace Tachospeed 2.78 (26.07.2017 r.)

Nové funkčnosti:

 • Byla zavedena možnost generování potvrzení o činnosti 561/2006 anebo AETR v třech jazycích

Digitální modul:

 • Optimalizace zavádění digitálních souborů
 • Zdokonalení promítání pohledu kalendáře
 • rozšíření interaktivního náhledu aktivity o symboly států

Analogový modul:

Nový modul kotoučů:

 • Přidání možnosti obsluhy trajektu v analýze
 • Zlepšení kompatibility mezi analogovými moduly
 • Optimalizace formulářů v archivu
 • Jiná zdokonalení zlepšující funkčnost modulu NMT

Starý modul kotoučů:

 • Optimalizace procesu přepočítání kilometrů v archivu
 • Zlepšení viditelnosti informací z checkboxů v zprávě poznámek z kotoučů

Jiná zdokonalení:

 • Zvýšení výkonnosti stromu zpráv
 • Zlepšení ergonomie menu v hlavní podpoře programu
 • Rozšíření funkčnosti editoru řidičů o možnost zavedení rodného čísla skládajícího se z 15 znaků
 • Zlepšení funkčnosti editoru měst

Zahraničí:

 • Zavedení analýzy z hlediska analýzy z hlediska autobusových převozů v Bosně a Chorvatsku
 • Změny v chorvatském sazebníku

Aktualizace Tachospeed 2.77 (11.05.2017 r.)

Nová funkčnost:

 • Zavedení zprávy neznámých období řidiče

Digitální modul:

 • Obnovení funkce tlačítka „Čtení údajů z tachografu”
 • Dodatečné zdokonalení digitálního modulu

Analogový modul:

Nový modul kotoučů:

 • Zavedení trajektové dopravy v analýze
 • Zdokonalení filtrování v archivu NMT
 • Optimalizace obsazení paměti RAM při načítání záznamových listů
 • Zavedení zobrazení kotoučů s kroužkem pro překročení hranic
 • Zdokonalení funkce checkbox’ů
 • Vložení funkčnosti „ukazuj rozdíly kilometrů” a „ukazuj rozdíly měst” v archivu
 • Řešení problému s aktualizací dat v kontrolách
 • Zdokonalení kompatibility SMT -> NMT
 • Jiná zdokonalení zlepšující funkčnost modulu NMT

Starý modul kotoučů:

 • Urychlení zavádění velkého množství aktivit na záznamovém listu
 • Zdokonalení funkčnosti spojené s rozdělením aktivit na jednominutové
 • Obnovení úvodní interpretace narušení

Jiná zdokonalení:

 • Zdokonalení zobrazení okna editoru řidičů
 • Vložení možnosti generování souboru debug z dané chyby
 • Zdokonalení zavádění souborů do velkých databází
 • Zavádění aktivity řidiče při neúplném zavádění aktivity druhého řidiče funguje správně
 • Zdokonalení opce regenerace připomínače
 • Jiná zdokonalení zlepšující komfort používání programu

Aktualizace:

 • Informace o chybějící technické podpoře pro systém Windows Vista

Zahraničí:

 • Vložení ukrajinského tarifikátoru

Aktualizace Tachospeed 2.76.1 (24.01.2017 r.)

Nové funkce:

 • [Zpráva ITD]
 • [Vyúčtování práce EU]
  • Zavedení potvrzení o vyslání na služební cestu do Itálie
  • Zavedení vyúčtování času práce v Itálii
  • Zavedení vyúčtování času práce v Rakousku
  • Zavedení vyúčtování dodatečných složek pro práci ve Francii:
   • Práce v noci
   • Sváteční a nedělní hodiny
  • [Nový modul kotoučů]
   • Analýza výkonnosti pracovníků dle času zavádění kotoučů
   • Zavedení klávesové zkratky do zavádění měst (“M”)
  • [Transics]

Jiná vylepšení:

 • [Digitální modul]
  • Přidávání a odstraňování souborů v archivu souborů funguje správně
 • [Analogový modul]
  • Správné třídění čísel na mřížce indikace
  • [NMT – nový modul kotoučů]
   • Zlepšeno generování informací o kilometrech při změnách aktivit
   • Návěsy se správně promítají v záložce údajů a je možné jejich připsání do kotouče
   • Je umožněn výtisk kotouče v archivu kotoučů
  • [Editor řidičů]
   • Umožnění změny pro mnoho řidičů, kromě firmy také změna národnosti a pracovního práva.
  • [Jiné]
   • Zprávy generované přímo do PDF (potvrzení o vyslání na služební cestu, kontrolní sestava anglicky a bosensky) obsluhuje znaky standardní latinské abecedy a jiných abeced
   • Výjimečně se objevující problém spojený s dublováním sestav na stromu sestav byl odstraněn
   • Jiná drobná zlepšení zlepšující komfort používání programu

Návody:

 • Návod pro zavádění Potvrzení o vyslání na služební cestu do Itálie
 • Aktualizace informací v návodu týkajícím se pracovní doby v zahraničí (Práce EU)

2.76.1.26 HOTFIX

Seznam změn:

Zlepšení týkající se SMT (starý modul kotoučů):

 • Urychlení činnosti editoru kotoučů (vkládání kotoučů do programu) m.j:
 • Vkládání aktivit
 • Vkládání záznamů o vzdálenosti
 • Zlepšení dělení 2 minutových aktivit v editoru
 • Korekce ukládání změn na kotoučích v archivu (prohlížení záznamových listů)
 • Zlepšení čtení informací o místech z kotoučů v modulu služební cesty a evidence

Aktualizace Tachospeed 2.75 (02.12.2016 r.)

Nová funkčnost:

 • [Zprávy]
  • Připojení volby s automatickým čištěním stromu zpráv v okně Zpráv (volba: Nastavení/Zprávy)
  • Výtisk všech zpráv vygenerovaných v konkrétním dnu
 • [Generované zprávy] Připojení do informací o generovaných zprávách informací
  o kontrolních souhrnných zprávách /přestupků
 • [Vyúčtování Francie] Zavedeno nová pole do editora řidičů a firem umožňující doplnění všech informací do vyplnění dokumentu CERFA 15553*01
 • [Připomenutí] Připojení termínu vystavení potvrzení o delegování do Francie
 • [Zavádění údajů] Zavádění činností ze souborů XLS systémů GPS ComboClient3 a SaveStore
 • [Nový modul kotoučů]
  • Přidána činnost ray čtení aktivit
  • Automatické doplňování záložky ÚDAJE v průběhu zavádění kotoučů (týká se čísla státní poznávací značky a stavu tachometru)
  • Zavedena možnost součtování několika aktivit prostřednictvím přidržení CTRL
 • [Digitální zobrazení] Obnovena možnost výtisku kalendáře
 • [Evidence] Zavedení možnosti číslování všech stran v zprávě evidence nebo vyloučení číslování stran
 • [Zahraničí]
  • [Policejní modul] Zavedení policejního modulu pro Bosnu a Hercegovinu
  • [Policejní modul] Zavedení policejního modulu pro Anglii
  • [Rusko] Zavedena kontrola digitálního podpisu pro soubory z vozidla (SKZI)

Jiná zlepšení:

 • [Aktivace] Nový modul aktivace – obsluha malých písmen aktivačního kódu
 • [Delegace] Zlepšeno čitelnost okna při nízké rozlišovací schopnosti
 • [Zavádění digitální] Zavádění data narození ze souboru řidiče
 • [Vyúčtování práce EU] Amplituda je počítaná mezi denními odpočinky a ignoruje období výjezdu z Francie mezi nimi
 • [Evidence]Edice DE, NO, FR – zlepšení fungování tlačítka „Uložit“
 • [SMT]
  • Zlepšeno zavádění, čtení a analýza seržantů
  • Rozšířeno činnost volby „Vrátit zpět poslední operaci“
 • [NMT]
  • Přidáno možnost čtení kotoučů s duplexem
  • Zlepšeno edici kotoučů v Kotouče\Prohlížet
  • Při zavádění kotoučů ze souboru je ukázaný první kotouč ze seznamu
  • Zlepšeno zavádění, čtení a analýza seržantů
  • Zlepšeno fungování tlačítka „Změnit” při městech v Kotouče\Prohlížet
  • Zlepšeno sčítání hodin na kotoučích
  • Zlepšeno ukazování času v tabulce Snímání
  • Zlepšeno regenerování zobrazení v edici kotoučů
  • Zlepšeno zapamatování měst
  • Nastavení data zavádění kotoučů
  • Zlepšeno fungování spojené s volbou „Vrátit předcházející operaci”
  • Zablokováno překrývání činností na kotoučích
  • Zlepšeno sčítání a promítání operací o kilometrech na kotoučích
  • Přidáno možnost opomenutí kotouče, jestliže nebyl nalezen prostředek
  • Zlepšeno čtení a analýza při změně ručičky 12-té hodiny a ručičky určující okamžik vložení
  • Zlepšeno edici po změně řidiče na zapsaném kotouči
  • Přidána možnost odstranění kotoučů v Kotouče\Prohlížet
 • [Zahraničí]
  • Rusko: Zlepšení čtení informace o místním čase
  • Bělorusko: Zlepšení připomínání o čtení z tachografu každých 28 dnů

Aktualizace Tachospeed 2.74 (16.09.2016 r.)

Nová funkčnost:

 • [Vyúčtování Francie] Připojení všech informací nutných pro vyúčtování pracovního času ve Francii pro dálkové řidiče
  • vyúčtování amplitudy dle personalizovaných nastavení uživatele
  • vyúčtování hodin a přesčasů vyplývajících z francouzských předpisů dle volby uživatele
   • paušálně – každý týden
   • každý měsíc
   • v závislosti od polského vyúčtovacího období
 • [Vyúčtování Francie] Zavedeno  potvrzení o vyslání pracovníka na služební cestu do Francie, potvrzení 15553-01 je automaticky doplňováno základními informacemi o firmě a pracovníku
 • [Digitální modul] Souhrnné zavádění digitálních souborů (verze beta)
  • Souhrnný náhled statusu doplňovaných souborů
  • náhled informací o souborech dle řidiče a vozidla
  • jediná ingerence uživatele je nutná v okamžiku doplňování vozidel/řidičů do databáze před začátkem odpovídajícího  zavádění údajů
  • souhrnné sečtení celého zavádění
 • [Kontrolní modul] Protokol pro anglickou inspekci v anglické verzi RMK
 • [Evidence] Zavedeno volbu „konec vyúčtovacího období (v následujícím kalendářním dnu)“ umožňující na oddělení konce vyúčtovacího období
 • [Služební cesty] Zavedeno volbu vylučující analýzu odpočinků v noční době v Polsku
 • [Připomínač] Možnost tisku pouze aktivního okna s připomínáním

Jiná zdokonalení:

 • [Připomínač] Správně promítá informace o připomínání nezávisle od měněných databází
 • [Připomínač] Připomínání o termínu odsouhlasení tachografu se správně nastavuje na  90 dní
 • [Vyúčtování státu] Sjednoceno přepočítávaní pracovního času v zemích nezávisle na zapsaných údajích nebo automatické analýzy míst
 • [Hlavní volba] Volba otevírání zpráv po vygenerování v pdf po označení je správně nepromítá
 • [Zprávy] Zprávy pro země DE, NO, FR správně dodávají informace o pracovníku do názvu zprávy
 • [Evidence] Evidenční hint se skrývá po vyvolání jiného okna/aplikace
 • [SMT] Bylo zlepšeno fungování na zvětšených kotoučích
 • [NMT] Fungování Nového modulu kotoučů bylo zlepšené
 • Jiné opravy zlepšující fungování programu

Aktualizace Tachospeed 2.73 (01.08.2016 r.)

Všeobecné změny v programu:

 • Zprávy v novém obrazu
 • Tvoření historie vygenerovaných zpráv
 • Přehled vygenerovaných zpráv v hlavním menu
 • Možnost  výtisku mnoha zpráv
 • Hromadné odstranění zpráv
 • Možnost otevírání několika zpráv
 • Instrukce pro nové okno zpráv
 • Přidávání kontextového menu, usnadňujícího obsluhu zpráv

menu-kontekstowe

 • Byly přidány filtry evidence na zahraničí
 • Možnost přizpůsobení nastavení vyúčtování času práce pro každou zemi zvlášť

rozliczanie-aktywnosci-z-tachografu

 • Zavedení bosenského jazyka

Tachospeed 2.73 – aktualizace (Plik EXE, 120 MB)

 

Aktualizace Tachospeed 2.72 (16.06.2016 r.)

Všeobecné změny v programu:

 • Nový modul aktivace(NOVINKA)
 • Nové hlášení rychlosti (NOVINKA)
 • Jiné malé opravy zvyšující komfort využívání programu

Policejní modul:

 • Zavedena možnost generování přílohy do protokolu při nevykrytí porušení na cestě (561/AETR)

Digitální modul

 • Zlepšená změna měřítka modulu při menších rozlišovacích schopnostech

Analogový modul

 • Zlepšení v činnosti nastavování starého modulu kotoučů

Tachospeed 2.72 – aktualizace (Plik EXE, 120 MB)

 

Aktualizace Tachospeed 2.71 (22.03.2016 r.)

Všeobecné změny v programu:

 • Nové okno volby báze (NOVINKA)
 • Nové okno připomínače (NOVINKA)
 • Nové okno uvítací obrazovky (NOVINKA)
 • Nový pásek volby v hlavních zobrazeních (NOVINKA)
 • Zavedeno možnost zavádění informací o překročeních prahů ze servisu Framelogic (NOVINKA)
 • Změny v tabulkách v programu (mj. editory)
 • Změny v zobrazeních opcí programu (hlavní opci, evidenci)
 • Zavedeno dodatečné informace o aktivaci a problémech s aktivací
 • Jiné drobné opravy zlepšující komfort používání programu

Kontrolní modul:

 • Zavedeno sjednocené okno kontrolních hlášení pro individuální a sběrná hlášení
 • Zavedeno kontrolní analýzu pro předpisy španělských ostrovů (NOVINKA)
 • Zavedeno slovinský sazebník (NOVINKA)
 • Zavedeno změny spojené se zavedením EURO na Litvě v litevském sazebníku
 • Zavedeno nový srbský sazebník a změny spojené se srbskými předpisy

Evidenční modul:

 • Zavedeno vyúčtování pracovního času ve Francii (NOVINKA)
 • Zavedeno možnost vyúčtování evidence dle vozidel, v závislosti na firmách, do kterých byly připsané (NOVINKA)
 • Při zavádění aktivity v okně činností se na kalendáři pravidelně objevuje informace o těchto aktivitách

Digitální model

 • Opraveno snímání karet z univerzálních čteček
 • Změny v činnosti výkresu rychlosti

Analogový modul

 • Odstraněno zavádění kotoučů parkování u kotoučů  obsahujících několik dnů
 • Zlepšení verze beta Nového modulu kotoučů
 • Nový modul skenování (NOVINKA)

Modul diet

 • Zavedeno možnost vyúčtování zahraničních služebních cest  jako zahraniční paušál
 • Zlepšeno vyúčtování služebních cest trvajících rovně 1d 8 hodin.
 • Nové sazby diet platí od 01.03.2016.

Před aktualizací programu na tuto verzi:

 • Aktualizaci spustit jako správce
 • Provést zálohu databáze; z aktualizace 2.69 není možné se vrátit do předchozích verzí programu
 • Je vyžadována instalace aktualizace 2.46, pokud ještě nebyla naistalována.

Tachospeed 2.71 – aktualizace (Plik EXE, 120 MB)

 

Aktualizace Tachospeed 2.64 (17.11.2014 r.)

 • kontrolní modul
  • nová funkcionalita:
   • srbský kontrolní modul (tarifikátor, zpráva)
   • chorvatský kontrolní modul (tarifikátor, zpráva)
   • přidána tolerance doby trvání jízdy
  • opravy:
   • vylepšena funkce grafu/výstrahy
   • odstraněny chyby ze zprávy záznamů o zemích
   • odstraněny malé chyby v tarifikátorech
   • ruská kontrolní zpráva přizpůsobena novelizovanému zákonu
   • opravena chyba, která se vyskytovala, pokud odpočinek končil společně s kontrolním obdobím
 • evidenční modul
  • nová funkcionalita:
   • evidenční modul litevský
   • přidána služba rehabilitačního plnění
   • export editační mřížky do Excelu
  • opravy:
   • opravena identifikace překročení 60 hodin práce
   • opravy čtení souborů s evidenci
   • opravy shrnutí evidence
 • analogový modul
  • opravy:
   • odstraněna chyba, která znemožňovala přidání více než 2 vozidel na kolečko tachografu
   • malé opravy v obsluze rychlých skenerů
   • malé opravy náhledu koleček v archivu
 • digitální modul
  • nová funkcionalita:
   • přidány srbské kódy události a chyb digitálního tachografu
   • přidána obsluha ruského digitálního podpisu
  • opravy:
   • opravena obsluha cyrilice v ruských digitálních souborech
 • modul služební cesty
  • nová funkcionalita:
   • obsluha zemi v záznamech z digitálního tachografu: Srbska, Černé Hory, Uzbekistánu a Tádžikistánu
  • opravy:
   • opraveno výpočtu služební cesty ve Španělsku/Katalánsku
   • opraveny zápis zjednodušené zprávy
   • opraveno stahování měn
   • opraveno ukládáni možnosti do základny
 • zprávy
  • opravy:
   • četné opravy související z generováním zprav (zejména souhrnných)
 • ostatní
  • opravy:
   • opraveno vyvolávání formuláře osvědčení 561 z úrovně kalendáře
   • opraveno připomenutí stažení dat z karty řidiče
   • opraveno spojení ve vícemístní verzi
   • opraveno ukládání činnosti v denním zobrazení
   • po aktualizaci programu není potřeba opět zadávat dodatečná sériová čísla modulů
   • malé opravy v zobrazení kalendáře
   • četné opravy jazykových verzi

Před aktualizací programu na tuto verzi:

 • Aktualizaci spustit jako správce
 • Provést zálohu databáze; z aktualizace 2.50 není možné se vrátit do předchozích verzí programu

Je vyžadována instalace aktualizace 2.34, pokud ještě nebyla naistalována.

Tachospeed 2.64 – aktualizace (Plik EXE, 120 MB)

Aktualizace Tachospeed 2.63 (23.06.2014 r.)

 • Kontrolní modul
  • Nové funkce:
   • možnost generování protokolu a rozhodnutí pro novelizovanou smlouvu AETR
   • nové katalogy: litevský lucemburský, český, běloruský a belgický
   • přidána souhrnná zpráva pracovního diagramu
   • přidána možnost určení data zkolacionování karty řidiče
   • přidána možnost korigující poslední den aktivity v digitálních souborech (mj. v případě souborů vytvářených systémy GPS)
  • Vylepšení:
   • malé opravy v osvědčení o narušeních (v případě katalogů s rozsahem)
   • byla opravena rekapitulace kontrolních zpráv pro anglický a nizozemský katalog
   • změny a opravy v modulu příméhoodečtení z tachografu
 • Modul evidence pracovní doby
  • Vylepšení:
   • bylo opraveno přepočítání spojené s počtem nadnormativních hodin v případě neúplného systemizovaného místa v ekvivalentním systému pracovní doby
   • byla opravena klasifikace nedělních a svátečních hodin při zapnuté volbě přesunutí nedělního a svátečního období o den zpět
   • bylo opraveno počítání hodin do narušení týdenní pracovní doby nad 60 hodin při ručně zaváděných hodinách práce
   • bylo opraveno promítání souhrnných informací o volných dnech a nepřítomnostech na výtisku evidence
 • moduł analogowy
  • Vylepšení:
   • byla opravena chyba v archivu kotoučů spojená s editováním údajů kotouče
   • byla opravena chyba v promítání kilometrů a kotoučů na kalendáři
 • moduł delegacji
  • Nové funkce:
   • byly přidány pomocné programy: k odčítání kart (TachoTerminal reader) a tachografu (uživatel je může používat na počítačích bez nainstalovaného Tachospeedu)
 • Digitální modul
  • Vylepšení:
   • poprawiono niewłaściwe wyświetlanie okna z podsumowania importu
   • usunięto błąd czasami uniemożliwiający przypisywanie aktywności po zaimportowaniu danych z pojazdu
 • Jiné změny
  • Nové funkceć:
   • byla přidána volba v instalátoru více stanovištní verze k odblokování portu na hrázi
   • byla přidána možnost umístění vlastního logo na zprávách (platná služba)
   • byla rozšířena obsluha chyb pro čtečky karet
  • Vylepšení:
   • verze Max: byly opraveny malé chyby v průběhu přepojování mezi bázemi (mj. promítání názvu firmy)
   • interaktivní pohled: korekce doby vložení a vyjmutí karet (byly vždy ukazované v době UTC)
   • interaktivní pohled: korekce promítání zaměstnanců v případě neznámého řidiče

Před aktualizací programu na tuto verzi:

 • Aktualizaci spustit jako správce
 • Provést zálohu databáze; z aktualizace 2.50 není možné se vrátit do předchozích verzí programu

Je vyžadována instalace aktualizace 2.34, pokud ještě nebyla naistalována.

Tachospeed 2.63 – aktualizace (souborEXE, 120 MB)

Uwaga!
Starsze wersje programu znajdziesz odwiedzając link poniżej

čti dál »

Návod k aktualizaci programu Tachospeed

 1. Zavřete program Tachospeed.
 2. Z bezpečnostních důvodů si archivujte databázi programu, zkopírováním souboru tachospeed.gdb, který by se měl nacházet ve složce: c:\Program Files\Infolab\Tachospeed\Baza\ (pokud byl program nainstalován do přednastaveného umístění).
 3. Stáhněte a spusťte soubor ruční aktualizace.
 4. Po spuštění aktualizace uveďte přístupovou cestu k programu (tzn. k souboru Tacho.exe), tj. c:\Program Files\Infolab\Tachospeed\ (pokud byl program nainstalován do přednastaveného umístění).
 5. Klikněte na tlačítko Install/Instaluj.
 6. Spusťte program Tachospeed a ověřte číslo verze v záhlaví okna programu.

Návod pro zálohování databáze programu Tachospeed

Databáze, tzn. soubor tachospeed.gdb, je umístěn v složce Baza v místě instalace programu.

Defaultně je program nainstalován v: c:\Program Files\Infolab\Tachospeed\Baza\

Soubor tachospeed.gdb zkopírujte a archivujte, np. na CD.

V případě systému Vista/7 zkopírujte databázi z virtuální lokalizace.