Pozor!
Upozornění!
Před aktualizací softwaru doporučujeme vytvořit kopii databáze, protože předchozí verzi softwaru již nebude možné obnovit.
Stačí software aktualizovat na nejnovější verzi. Nemusíte instalovat všechny aktualizace jednu po druhé.
Před instalací aktualizace 2.35 nebo vyšší je nutné nainstalovat aktualizaci 2.34, pokud nebyla nainstalována dříve.
Následující aktualizace fungují s verzí 2.00 nebo novějšími verzemi. Tyto aktualizace neinstalujte s verzí 1.99 nebo staršími verzemi.

Tachospeed 3.09 (24.01.2022)

Seznam změn:

 1. Zavedli jsme nový modul pro import digitálních souborů – od verze 3.06 probíhá import digitálních souborů ve dvou fázích. V první fázi se analyzují soubory a ověřuje se jejich struktura a digitální podpisy. Ve druhé fázi jsou data importována a uložena do databáze programu.
  Hlavní výhody nového importního modulu

  • urychlení importu velkého počtu souborů;
  • zapamatování vynechaných vozidel při následném importu souboru stejného řidiče;
  • všechny důležité informace jsou viditelné v jednom okně;
  • jasný přehled o přestupcích řidiče a možných manipulacích s vozidlem.
 2. Zavedli jsme nový editor aktivit.
  • Nový editor aktivit byl vytvořen jako denní zobrazení kalendáře;
  • Uživatel má možnost vložit činnosti za dny, kdy nebyly zaznamenány aktivity a přestávky z jiných zdrojů, nebo za neznámá období;
  • Zadávání dat bylo ve srovnání se starým editorem aktivit optimalizováno. V novém editoru zadáváte údaje pomocí tlačítka „Tab“ a číselných kláves;
  • Uživatel má možnost zkopírovat činnosti zadané pro jeden den a doplnit je pro větší časový rozsah, včetně možnosti vynechat například dny volna nebo dny, kdy už byly aktivity zaznamenány;
 3. Změnili jsme zobrazení kalendáře – funkční šipky jsme přizpůsobili vybranému zobrazení. V případě zobrazení roku může uživatel změnit náhled o jeden rok nebo na začátek či konec údajů. Analogicky jsme zobrazení použili I pro ostatní náhledy kalendáře;
 4. Optimalizovali jsme zobrazení bodů GNSS v mapové sestavě;
 5. V denním zobrazení kalendáře jsme zavedli podbarvení aktivit v závislosti na aktivitě a zdroji dat;
 6. Obnovili jsme uvádění zkratek zemí v sestavách;
 7. Přepracovali jsme sestavu mapy pro záporné hodnoty souřadnic;
 8. Optimalizovali jsme verzi Multi pro generování souhrnných sestav;
 9. Konflikty dat – provedli jsme změny ve vyhledávání a vizualizaci konfliktů dat při zápisu do databáze. Pokud uživatel sloučí data ovladače, která program označil jako konfliktní, při dalším importu nebude opět indikován konflikt dat a nebude vytvořen ovladač s *;
 10. Informace o dokončení importu souborů – do importu jsme přidali zprávu, že import digitálních souborů byl dokončen;
 11. Do modulu importu jsme přidali podporu pro ruské digitální soubory z karet řidičů;
 12. Databáze – zahájili jsme práci na změně databázové komponenty a aktualizaci databáze na nejnovější verzi;
Aktualizace na verzi 3.09