Pracovní doba řidiče. Evidence pracovní doby řidiče. Tachografy, kotoučky. Odečet z karet řidičů a digitálních tachografů. Kontrolní sestava.

Pobierz demo

Stáhněte si demoverzi programu

Směrnice 2006/22

Směrnice 2006/22/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. března 2006 r. týkající se minimálních podmínek provádění nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a č. 3821/85 týkajících se sociálních předpisů vztahujících se k podnikání v silniční dopravě a ruší směrnici Rady 88/599/EHS.

Směrnice 2006/22 (formát PDF; 403 kB)