Pracovní doba řidiče. Evidence pracovní doby řidiče. Tachografy, kotoučky. Odečet z karet řidičů a digitálních tachografů. Kontrolní sestava.

Pobierz demo

Stáhněte si demoverzi programu

Odečet kotoučků – aktivita řidiče, ujeté kilometry

Program Tachospeed používá k odečtu pracovní doby řidiče algoritmus, který je citlivý na aktivity vyznačené na kotoučcích (jízda, jiná práce, pohotovost a odpočinek) a rozpoznává píky vykazující počet ujetých kilometrů (každý pík znamená 5 km).

Vyznačené aktivity jsou odečítány automaticky, ale faktorů majících vliv na kvalitu odečtu je více. Pokud se vyskytnou chyby v odečtu, je třeba je ručně korigovat – jak aktivity řidiče, tak množství ujetých kilometrů, čili rozestavění píků.

Možné příčiny problémů s odečtem kotoučků a s tím spojené chybné množství ujetých kilometrů

 

1. Nesprávně nastavené parametry skenování – naskenovaný obraz píků:

 • není souvislý, je přerušovaný, v souvislosti s tím algoritmus nerozpoznává všechny píky a na záložce Rekapitulace se vyskytuje snížený počet ujetých kilometrů;
 • Je znečištěný (dodatkový „šum“, např. poničený kotouček, ruční vpisy atd.), v souvislosti s tím algoritmus detekuje dodatkové píky a na záložce Rekapitulace se objevuje vyšší množství ujetých kilometrů.

Pomocné odkazy:

Upozornění:

 • Pro skenování kotoučků se nehodí multifunkční zařízení (tiskárna, fax, skener a kopírka v jednom) od firmy HP – parametry skenerů v takovýchto zařízeních jsou většinou příliš nízké, aby mohl správně naskenovat kotoučky (není možné správně nastavit citlivost a jas skenování);
 • Multifunkční zařízení jiných výrobců většinou nevykazují takové problémy, ale doporučujeme individuálně konzultovat a provést testování takového zařízení;
 • Více informací: Návod k obsluze, body 2.3.1. (instalace skeneru).

2. Snížený nebo zvýšený počet píků má vliv na množství ujetých kilometrů, které jsou uvedeny na záložce Rekapitulace.

 

Pomocné odkazy:

3. Jízda v posádce – v takovém případě, program nikdy nezobrazí správně počet ujetých kilometrů, protože tento počet je rozdělen mezi nejméně dva řidiče.

 

Příklad:

 • Stav tachometru před začátkem jízdy: 25400 km;
 • Stav tachometru po ukončení jízdy: 26400 km;
 • Ujeté kilometry: 1000 km;
 • Každý z řidičů ujel po 500 km;
 • Informace na záložce Data:
  • Tachometr stop: 26400
  • Tachometr start: 25400
  • Ujeté kilometry: 1000
 • Informace na záložce Rekapitulace:
  • Kilometry odečtené z kotoučku: 500 (s podmínkou, že píky jsou správně rozestavěny (bod 2))
  • Odchylka: 500
 • V souvislosti s výše uvedeným v takovéto situaci program nikdy neukáže 0 (eventuálně +/- počet kilometrů), pouze rozdíly mezi vzdáleností ujetou jedním a druhým řidičem.

4. Jiný typ kotoučků – v takovém případě je nutné na záložce Data vybrat jiný typ kotoučků. Dostupné možnosti jsou: běžný, schodkový, pseudoschodkový a tenký.

Pík – každá linie horního a dolního vrcholku přibližně ve středu kotoučku; každý pík znamená 5 ujetých kilometrů; v případě nepřetržité jízdy utvoří píky v grafu plynulou linii; v programu Tachospeed jsou píky označeny červenou svislou čárkou;