Pracovní doba řidiče. Evidence pracovní doby řidiče. Tachografy, kotoučky. Odečet z karet řidičů a digitálních tachografů. Kontrolní sestava.

Pobierz demo

Stáhněte si demoverzi programu

Nařízení 561/2006

Nařízení 561/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. března 2006 r. týkající se harmonizace určitých sociálních předpisů vztahujících se k silniční dopravě, měnící Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) 2135/98, a rušící Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 k 11. dubnu 2007 r.

Nařízení 561/2006Nařízení 561/2006 (formát PDF; 450 kB)

Nařízení 561/2006 – pracovní doba řidičů v kostce.