Pracovní doba řidiče. Evidence pracovní doby řidiče. Tachografy, kotoučky. Odečet z karet řidičů a digitálních tachografů. Kontrolní sestava.

Pobierz demo

Stáhněte si demoverzi programu

Návod na zprovoznění služby Smart card v systému Windows

Čtečka Smart Card Reader musí být po zapojení do počítače v programu Tachospeed viditelná.

Jestliže čtečka není viditelná, příčinou může být:

  • poškozený USB port – je potřeba zapojit čtečku do jiného USB portu;
  • chybějící ovladače nebo neaktuální ovladače čipových karet – je potřeba nainstalovat program z CD přiloženého ke čtečce nebo stáhnout ovladače ze stránek výrobce.;
  • nefunkční obsluha čipových karet – je třeba zprovoznit obsluhu čipových karet, to je možno v systému Windows provést dvěma způsoby:
  1. V menu Start -> Všechny programy -> Tachospeed se nachází soubor Start SmartCard, který zprovozňuje obsluhu odečtu karet v systémech Windows.
  2. V menu Start vybereme Spustit (nebo stiskneme kombinaci kláves Windows + r) a vepíšeme cmd. V příkazovém řádku vpisujeme:
    1. net start scardsvr – pro zprovoznění služby;
    2. net stop scardsvr – pro zakázání služby.