Pracovní doba řidiče. Evidence pracovní doby řidiče. Tachografy, kotoučky. Odečet z karet řidičů a digitálních tachografů. Kontrolní sestava.

Pobierz demo

Stáhněte si demoverzi programu

Licenční klíče modulů programu Tachospeed

Program uživatele nikdy nevyzývá ke vložení licenčních čísel jednotlivých modulů, jako je tomu v případě hlavního licenčního klíče.

Aby byly doplňkové moduly aktivovány, je třeba vepsat jejich licenční čísla. To lze provést zvolením příslušné funkce v menu Nápověda.

Moduly programu Tachospeed přístupné po vepsání doplňkových licenčních čísel: