Pracovní doba řidiče. Evidence pracovní doby řidiče. Tachografy, kotoučky. Odečet z karet řidičů a digitálních tachografů. Kontrolní sestava.

Pobierz demo

Stáhněte si demoverzi programu

Jak zálohovat databázi programu Tachospeed?

Pozor! Během zálohování databáze musí být program Tachospeed vypnutý.

Databáze, tzn. soubortachospeed.gdb, je umístěn v složce Baza v místě instalace programu. Defaultně je program nainstalován v: c:\Program Files\Infolab\TachoSpeed\Baza\

V případě systému Vista/7 zkopírujte databázi z virtuální lokalizace. (Virtual Store). Více informací o tomto mechanismu zabezpečení:

V případě verze MAX (20 a více vozidel) je třeba zkopírovat rovněž jiné databáze, tj. soubory s koncovkou .gdb.

Soubor pusta.gdb je prázným souborem a není třeba jej zálohovat..

Kopie databáze musí být uchovávána na jiném nosiči než je harddisk počítače, např. na jiném externím harddisku, na CD/DVD nebo na pamětích typu flash.

Doporučujeme provádět zálohu databáze pravidelně – nejlépe s periodou menší než jeden měsíc nebo 2 týdny, pokud uživatel vkládá do programu velké množství dat.

Aby byl zachován pořádek při tvorbě kopií databáze, je nejlépe pojmenovat zálohu tak, aby název v sobě obsahoval datum vytvoření a číslo verze programu, např. 2010-02-04_2.34. Takové uspořádání umožní zorientovat se kdy a v jaké verzi byla záloha vytvořena.