Pracovní doba řidiče. Evidence pracovní doby řidiče. Tachografy, kotoučky. Odečet z karet řidičů a digitálních tachografů. Kontrolní sestava.

Pobierz demo

Stáhněte si demoverzi programu

Jak vytvořit novou databázi v programu Tachospeeed MAX ve verzi MULTI klient – server (více stanovišť)?

Program Tachospeed MULTI rozpoznává, zda je nainstalován jako klient nebo jako server a podle toho zobrazuje okna během tvorby databáze. Ve verzi server tvoří program databázi fyzicky, ve verzi klient, v konfiguračním souboru, tvoří pouze odkazy do databáze. Cesta k nové databázi ve verzi klient musí být stejná jako ve verzi server.

Ve verzi klient se databáze tvoří stejně jako ve verzi server s tím rozdílem, že v klientské verzi tvoříme pouze cestu k databázi a ne fyzicky soubor databáze. Postup je následující:

  1. V okně výběru databáze klikneme na Nová databáze.
  2. Vepíšeme plnou cestu k databázi – takovou, jaká je na serveru, např.:
    C:\Naše_data\Databáze\Tachospeed\Báze_dat.gdb
  3. V následujícím kroku je třeba popsat databázi, např. Databáze digitálních dat.
  4. Od této chvíle můžeme databázi používat.