Pracovní doba řidiče. Evidence pracovní doby řidiče. Tachografy, kotoučky. Odečet z karet řidičů a digitálních tachografů. Kontrolní sestava.

Pobierz demo

Stáhněte si demoverzi programu

Jak vytvořit kopii databáze programu Tachospeed?

Pozor! Během vytváření kopie databáze musí být program Tachospeed vypnutý.

Databáze programu Tachospeed, čili soubor s názvem tachospeed.gdb, se nachází v adresáři programu ve složce Baza. Defaultně je to lokalizace: c:\Program Files\Infolab\TachoSpeed\Baza\

Verze programu musí být stejná nebo vyšší než verze databáze.

Příklad: Verze databáze je 2.32. Program Tachospeed musí být nainstalován ve verzi 2.32 nebo vyšší. Nemůže to být verze 2.31 a nižší.