Pracovní doba řidiče. Evidence pracovní doby řidiče. Tachografy, kotoučky. Odečet z karet řidičů a digitálních tachografů. Kontrolní sestava.

Pobierz demo

Stáhněte si demoverzi programu

Jak přenést program Tachospeed jednoho počítače na druhý?

Celá činnost spočívá v nainstalování programu Tachospeed ve stejné verzi, jaká byla nainstalována na předchozím stanovišti, nebo ve verzi novější, a ve zkopírování databáze na nové počítačové stanoviště.

Verze programu musí být stejná nebo novější než verze na předchozím stanovišti.

Příklad: Verze programu na předchozím stanovišti je 2.32. Na novém stanovišti musí být program nainstalován ve verzi 2.32 nebo vyšší. Nemůže to být verze 2.31 a níže.

Jelikož licence umožňuje instalaci programu pouze na jednom stanovišti (netýká se verze MULTI), je třeba odinstalovat program s předchozího stanoviště.