Pracovní doba řidiče. Evidence pracovní doby řidiče. Tachografy, kotoučky. Odečet z karet řidičů a digitálních tachografů. Kontrolní sestava.

Pobierz demo

Stáhněte si demoverzi programu

Dostupné aktualizace – verze 2.00

Dovolujeme si informovat Vás, že na našem serveru je dostupná nejnovější aktualizace, která přináší značné množství oprav a také rozšiřuje program o nové funkce.

Program ve verzi 2.00 a vyšších pracuje na bázi Firebird. Záplata je dostupná zdarma pro všechny naše zákazníky, kteří si zakoupili program nižší verze, tj. od 1.00 do 1.99.

Nabízíme zde seznámení se s návodem a stažení aktualizace.