Pracovní doba řidiče. Evidence pracovní doby řidiče. Tachografy, kotoučky. Odečet z karet řidičů a digitálních tachografů. Kontrolní sestava.

Pobierz demo

Stáhněte si demoverzi programu

Digitální podpis v digitálních souborech z karet řidičů a pamětí tachografů

Digitální soubory z karet řidičů a digitálních tachografů musí mít platný digitální podpis. Je to informace nezbytná pro kontrolujícího, svědčící o tom, že digitální soubor je 100% autentický a nebyl modifikován. Zařízení (čtečky) na stahování dat z karet řidičů nebo/a digitálních tachografů (např. Smart Card Reader, TachoDrive PLUS, TachoDrive2, OPTAC, D-BOX 2) stahují data a opatřují je digitálním podpisem.

Stává se, že digitální soubory nemají platný digitální podpis. V takovém případě nebudou v případě kontroly brány v potaz. Chyby a také neplatný digitální podpis se mohou vyskytnout v situaci, kdy např. karta, digitální tachograf nebo paměť stahovacího zařízení jsou poškozeny nebo došlo k chybě během kopírování souboru. V ostatních případech by měl být digitální podpis platný.

V programu Tachospeed je digitální podpis verifikován při náhledu nebo importu digitálních dat. Uživatel je informován o jeho platnosti nebo neplatnosti.

Náhled digitálního souboru v programu Tachospeed – platný nebo neplatný digitální podpis