Pracovní doba řidiče. Evidence pracovní doby řidiče. Tachografy, kotoučky. Odečet z karet řidičů a digitálních tachografů. Kontrolní sestava.

Pobierz demo

Stáhněte si demoverzi programu

Aktivace programu Tachospeed

Po vepsání licenčního čísla má uživatel 30 dní na aktivaci programu. Během této doby je program plně funkční. Po uplynutí této doby se program nezprovozní, pokud nebude provedena aktivace.

Aktivaci je možno provést dvěma způsoby:

Aktivace přes internet – tento způsob aktivace je možný na počítačích s přístupem k internetu.

Pozor! Vzhledem ke změnám v konfiguraci severu zodpovědného za aktivaci programu Tachospeed funguje aktivace přes internet od verze 2.38 a výše.

Aktivace pomocí kontrolního kódu – tento způsob je vhodný pro uživatele, kteří nemají přístup k internetu, zakoupili program u některého z distributorů nebo vlastní verzi nižší než 2.38. Je třeba zatelefonovat na číslo, zobrazené v okně programu, oznámit DIČ a kontrolní kód, který je označen žlutě. Na základě těchto informací bude vygenerován aktivační kód.