Pracovní doba řidiče. Evidence pracovní doby řidiče. Tachografy, kotoučky. Odečet z karet řidičů a digitálních tachografů. Kontrolní sestava.

Pobierz demo

Stáhněte si demoverzi programu

Digitální
tachografy

Archivace dat z digitálního tachografu - získejte nabídku nejlepšího řešení pro analýzu dat z digitálního tachografu

Distribuce

Staňte se našim partnerem.

Atraktivní podmínky spolupráce.

Připojte se k partnerskému programu.

Politika jakosti

Zákony a směrnice

Nařízení 3820/85/ES ze dne 20. prosince 1985 r. týkající se určitých sociálních předpisů vztahujících se k silniční dopravě.

Nařízení 3820/85Nařízení 3820/85 (formát PDF; 80 kB)

Nařízení 3820/85 – pracovní doba řidičů v kostce.

Nařízení 3820/85

Nařízení 3820/85/ES ze dne 20. prosince 1985 r. týkající se určitých sociálních předpisů vztahujících se k silniční dopravě. Nařízení 3820/85 (formát PDF; 80 kB) Nařízení 3820/85 – pracovní doba řidičů v kostce.

Nařízení 3820/85 – pracovní doba řidičů v kostce

Zaměstnáváte řidiče nebo sám jste řidičem z povolání? Máte nejasnosti v předpisech? Tahák, který Vám nabízíme v jednoduché, čitelné formě, je připraven k tisku pro každého řidiče a dispečera. Nařízení 3820/85 v kostce (formát PDF; 140 kB)

Nařízení 581/2010

Nařízení komise (EU) č. 581/2010 o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístrojů ve vozidle a z karty řidiče. Nařízení 581/2010 (formát PDF; 714 kB)

Nařízení 3821/85

Nařízení 3821/85/ES ze dne 20. prosince 1985 r. týkající se registračních zařízení používaných v silniční dopravě. Nařízení 3821/85 (formát PDF; 2,5 MB)

Nařízení 1360/2002

Nařízení Komise (ES) č. 1360/2002, ze dne 13 června 2002 r., které po sedmé upravuje technický postup Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ve věci používání registračních zařízení v silniční přepravě. Nařízení 1360/2002 (formát PDF; 3 MB)

Evropská smlouva AETR

Evropská smlouva AETR týkající se posádek vozidel používaných pro mezinárodní silniční přepravě. Evropská smlouva AETR (formát PDF; 140 kB)

Nařízení 561/2006 – pracovní doba řidičů v kostce

Již nyní je k dispozici nová verze Pracovní doby řidičů v kostce podle Nařízení 561/2006, zohledňující změnu předpisů, které nabylo platnosti dnem 11. dubna 2007 r. Stáhněte si jej a porovnejte změny v předpisech týkajících se pracovní doby řidičů. Nařízení 561/2006 v kostce (formát PDF; [..]

Read more »

Nařízení 561/2006

Nařízení 561/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. března 2006 r. týkající se harmonizace určitých sociálních předpisů vztahujících se k silniční dopravě, měnící Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) 2135/98, a rušící Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 k 11. dubnu 2007 r. Nařízení [..]

Read more »

Směrnice 2006/22

Směrnice 2006/22/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. března 2006 r. týkající se minimálních podmínek provádění nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a č. 3821/85 týkajících se sociálních předpisů vztahujících se k podnikání v silniční dopravě a ruší směrnici Rady 88/599/EHS. Směrnice 2006/22 (formát PDF; 403 kB)