Pracovní doba řidiče. Evidence pracovní doby řidiče. Tachografy, kotoučky. Odečet z karet řidičů a digitálních tachografů. Kontrolní sestava.

Pobierz demo

Stáhněte si demoverzi programu

Politika jakosti

Zákony a směrnice

Nařízení 3820/85/ES ze dne 20. prosince 1985 r. týkající se určitých sociálních předpisů vztahujících se k silniční dopravě.

Nařízení 3820/85Nařízení 3820/85 (formát PDF; 80 kB)

Nařízení 3820/85 – pracovní doba řidičů v kostce.

Nařízení 3820/85

Nařízení 3820/85/ES ze dne 20. prosince 1985 r. týkající se určitých sociálních předpisů vztahujících se k silniční dopravě. Nařízení 3820/85 (formát PDF; 80 kB) Nařízení 3820/85 – pracovní [..]

Read more »

Nařízení 581/2010

Nařízení komise (EU) č. 581/2010 o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístrojů ve vozidle a z karty řidiče. Nařízení 581/2010 (formát PDF; 714 kB)

Nařízení 1360/2002

Nařízení Komise (ES) č. 1360/2002, ze dne 13 června 2002 r., které po sedmé upravuje technický postup Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ve věci používání registračních zařízení [..]

Read more »

Evropská smlouva AETR

Evropská smlouva AETR týkající se posádek vozidel používaných pro mezinárodní silniční přepravě. Evropská smlouva AETR (formát PDF; 140 kB)

Nařízení 561/2006

Nařízení 561/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. března 2006 r. týkající se harmonizace určitých sociálních předpisů vztahujících se k silniční dopravě, měnící Nařízení Rady (EHS) [..]

Read more »

Nařízení 3821/85

Nařízení 3821/85/ES ze dne 20. prosince 1985 r. týkající se registračních zařízení používaných v silniční dopravě. Nařízení 3821/85 (formát PDF; 2,5 MB)

Směrnice 2006/22

Směrnice 2006/22/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. března 2006 r. týkající se minimálních podmínek provádění nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a č. 3821/85 týkajících se sociálních předpisů vztahujících [..]

Read more »